De Wettelijke Bescherming van Inheemse Volken en Tribale Volken in Suriname

De internationale gemeenschap, alsook vele individuele landen, hebben in de afgelopen decennia stappen ondernomen om de mensenrechten van Inheemse Volken en Tribale Volken beter te beschermen, en hun overleving als distinctieve (onderscheidenlijke) volken mogelijk te maken. Er zijn verdragen en verklaringen aangenomen waarin de collectieve rechten van Inheemse Volke en Tribale Volken uitgebreid worden beschreven en beschermd. Ook nationale, regionale en internationale gerechtshoven hebben gerechtelijke uitspraken gedaan die deze rechten van Inheemse Volken en Tribale Volken vastleggen en beschermen (wat betreft Suriname o.a. het Moiwana-, Saramaka- en Kaliña & Lokono Vonnis). Ook Suriname is thans in het proces deze rechten in haar wetgeving op te nemen.

Het zijn dezelfde mensenrechten en volkenrechten als voor elk ander mens en volk, toegepast op het collectief (de Inheemse Volken en Tribale Volken), en ook om “volken” omdat het evenzeer volken betreft, door koloniale overheersers echter afgeschilderd als “stammen” en zelfs als “wilden”. Het zijn dus geen “extra” rechten voor specifieke bevolkingsgroepen.

Rechten van Inheemse Volken en Tribale Volken gaan over het feit dat deze volken een collectiviteit vormen. Ze vormen één geheel als volk; ze wonen als één geheel in een bepaald gebied waarmee ze een historische en spirituele binding hebben en waarvan ze afhankelijk zijn voor hun bestaan; ze worden als één geheel bestuurd; ze nemen besluiten als één geheel; ze worden als geheel het slachtoffer van discriminatie of milieuaantasting. Ze hebben daarom ook collectieve rechten als één geheel, en zullen in de nieuwe wet erkend worden als rechts“persoon” die nu wettelijk bestaat en rechten heeft. Het gaat in deze dus niet om de individuele mensenrechten van de individuele personen van een bepaalde etnische groep, maar om hun rechten als collectiviteit.

In de media

Bekijk hier het verloop van “Met Elkaar in Suriname” in de media.

Contact us

Maak gerust contact om meer te weten over
de wettelijke bescherming van Inheemse Volken en Tribale Volken of
de ‘Met Elkaar in Suriname’ campagne, door een bericht te sturen via onderstaand formulier.

Achtergrond

Op donderdag 8 juli 2021 ondertekende de Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, mevrouw drs. Gracia Emanuël een overeenkomst met het Amazone Conservation Team (ACT) voor de financiering van de nationale bewustwordingscampagne gekoppeld aan de “Wet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken” die nog in 2021 in De Nationale Assemblee wordt goedgekeurd.

Voor deze campagne is het strategisch communicatie-en branding-bureau STAS International als consultant ingehuurd. STAS International is reeds vanaf 2008 betrokken bij het proces inzake het Grondrechtenvraagstuk en heeft een significante bijdrage geleverd met betrekking tot communicatie aan dit proces.

Zowel in 2017 als in 2019 heeft ook STAS International voor de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) campagnes opgezet die respectievelijk nationaal als wel doelgroepgericht (politici en beleidsmakers) resultaat hebben opgeleverd. Met de enorme inzet van de VIDS zijn met ondersteuning van STAS International in november 2020 presentaties gehouden in zowel de Raad van Ministers alsook de Nationale Assemblee, waarbij de noodzaak van de wet is benadrukt. Daarnaast zijn de media en de districtscommissarissen op de hoogte gebracht van de noodzaak.

Daarnaast heeft de huidige regering de Presidentiële Commissie Wetgeving Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken onder voorzitterschap van mevrouw mr. Patricia Meulenhof geïnstalleerd, om alles in het werk te stellen opdat de Wet nog in 2021 in De Nationale Assemblee kan worden behandeld en aangenomen.

Inheemse Volken en Tribale Volken

De Inheemse Volken en Tribale Volken onderscheiden zich van de rest van de bevolking, aangezien zij in stamverband leven, met hun eigen gezag en cultuur, en zij direct van hun grondgebieden afhankelijk zijn voor hun leven, overleving, voortbestaan en culturele integriteit en nog veel meer. Zij hebben ook hun eigen identiteit als volk. Dat wil zeggen dat zij niet alleen verschillen maar ook willen verschillen en als verschillend door willen blijven gaan. Vanwege deze specifieke karakteristieken van de Inheemse Volken en Tribale Volken genieten zij bescherming in het internationaal recht.

Het ís hun recht om te wonen en te leven in hun voorouderlijk gebied, met hun eigen identiteit, traditioneel bestuur, taal, cultuur, levenswijze en tradities. De erkenning van hun collectieve rechten, cultuur en levenswijze wordt nu eindelijk vastgelegd in een wet over hun collectieve rechten, het gezamenlijk recht van de gemeenschap, dorp of stam, op hun gezamenlijk woon-en leefgebied en om te leven volgens hun eigen collectieve cultuur.

Hun rechten worden nu dus eindelijk geregeld in een wet…een wet voor collectieve rechten, het gezamenlijk recht van de gemeenschap, dorp of stam, op hun gezamenlijk woon-en leefgebied. 

Het gaat om collectieve rechten, dus niet van een individu, maar om het gezamenlijk recht van de gemeenschap als geheel, dorp, of een stam…om te leven volgens hun eigen gezamelijke cultuur.

Het is een nieuw soort recht voor Suriname, namelijk collectief …..onze Surinaamse huidige wetgeving, kent nu namelijk alleen individuele rechten.

Daarom is de nieuwe wet over de Collectieve Rechten van Inheemse volken en Tribale Volken een noodzaak! …..omdat hun wettelijke bescherming nog niet in de Surinaamse wetgeving voorkwam….…

Rechtszekerheid voor een ieder, voor elkaar, met elkaar in Suriname.

VIDSlogo

Bewustwording onder alle gemeenschappen over de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van Inheemse Volken en Tribale Volken in Suriname

De wettelijke erkenning van de collectieve rechten van Inheemse Volken en Tribale Volken in Suriname zal zorgen voor

LIve TV Debatten over de ontwerpwet
"collectieve rechten inheemse en tribale volken"

Logo MinROS

Achtergrond

Op donderdag 8 juli 2021 donderdag ondertekende de Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, mevrouw drs. Gracia Emanuel een overeenkomst met het Amazone Conservation Team (ACT) voor de financiering van de nationale bewustwordingscampagne gekoppeld aan de “Wet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken” die nog in 2021 in de Nationale Assemblee wordt goedgekeurd.

Voor deze campagne is het strategisch communicatie-en branding-bureau STAS International als consultant ingehuurd. STAS International is reeds vanaf 2008 betrokken bij het proces inzake het Grondrechtenvraagstuk en heeft door opeenvolgende regeringen een wezenlijke bijdrage geleverd aan het proces welke moet leiden tot een wet.

 

Zowel in 2017 als in 2019 heeft ook STAS International voor de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) campagnes opgezet die respectievelijk nationaal als wel doelgroepgericht (politici en beleidsmakers) resultaat hebben opgeleverd. Met de enorme inzet van de VIDS zijn met ondersteuning van STAS International in november 2020 presentaties gehouden in zowel de Raad van Ministers als de Nationale Assemblee, die de noodzaak van de aanname van de wet hebben benadrukt. Daarnaast zijn zowel de media als alle districtscommissarissen van de noodzaak op de hoogte gebracht.

Aansluitend heeft de huidige regering de Presidentiële Commissie Wetgeving Collectieve Rechte Inheemse Volken en Tribale Volken onder voorzitterschap van mevrouw Patricia Meulenhof geïnstalleerd met de opdracht al het nodige in werk te stellen en in uitvoer te brengen opdat te bewerkstelligen dat in 2021 de Wet in De Nationale Assemblee kan worden aangenomen.

 

Inheemse Volken en Tribale Volken

De Inheemse Volken en Tribale Volken onderscheiden zich van de rest van de bevolking, aangezien zij in stamverband leven, met hun eigen gezag en cultuur, en zij zijn direct afhankelijk van hun grondgebieden voor hun leven, overleving, voortbestaan en culturele integriteit en nog veel meer. Zij hebben ook hun eigen identiteit als volk. Dat wil zeggen dat zij niet alleen verschillen maar ook willen verschillen en als verschillend door willen blijven gaan. Vanwege deze specifieke karakteristieken van de Inheemse Volken en Tribale Volken genieten zij bescherming in het internationaal recht.

Het ís hun recht om te wonen en te leven in hun voorouderlijk gebied, met hun eigen identiteit, traditioneel bestuur, taal, cultuur, levenswijze en tradities. De erkenning van hun collectieve rechten, cultuur en levenswijze wordt nu eindelijk vastgelegd in een wet over hun collectieve rechten, het gezamenlijk recht van de gemeenschap, dorp of stam, op hun gezamenlijk woon-en leefgebied en om te leven volgens hun eigen collectieve cultuur.

Hun rechten worden nu dus eindelijk geregeld in een wet…een wet voor collectieve rechten, het gezamenlijk recht van de gemeenschap, dorp of stam, op hun gezamenlijk woon-en leefgebied. 

Het gaat om collectieve rechten, dus niet van een individu, maar om het gezamenlijk recht van de gemeenschap als geheel, dorp, of een stam…om te leven volgens hun eigen gezamelijke cultuur.

Het is een nieuw soort recht voor Suriname, namelijk collectief …..onze Surinaamse huidige wetgeving, kent nu namelijk alleen individuele rechten.

 

Daarom is de nieuwe wet over de Collectieve Rechten van Inheemse volken en Tribale Volken een noodzaak! …..omdat hun wettelijke bescherming nog niet in de Surinaamse wetgeving voorkwam….…

Rechtszekerheid voor een ieder, voor elkaar, met elkaar in Suriname.

VIDSlogo

Over Ons

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) werd opgericht in september 1992 in antwoord op de noodzaak voor versterking van het traditioneel gezag der inheemsen. Het traditioneel gezag bestaat uit dorpshoofden en basja’s die door de dorpsgemeenschap worden gekozen of aangewezen volgens procedures die per dorp enigszins kunnen verschillen, hoewel VIDS nu werkt aan de harmonisatie van deze procedure.

Copyright © 2023. STAS International, Met Elkaar in Suriname